Chci zajistit PENB - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

 • Domů >
 • Chci zajistit PENB - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průkaz PENB je vyhodnocením roční spotřeby energie na vytápění, přípravu teplé vody, vlhčení a sušení vzduchu, chlazení, větrání a osvětlení na 1 m² celkové podlahové plochy v porovnání s referenční hodnotou. Jedná se o určitou formu ochrany spotřebitele při koupi nebo pronájmu nemovitosti. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G.
POZOR, nezaměňovat za energetický štítek, který hodnotí pouze prostupnost obálky budovy!

Průkaz ENB bude vyžadován novelou zákona č. 406/2000 sb.  s účinností od 1. ledna 2013 po Vlastníku budovy nebo společenství vlastníků jednotek:

1. Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (bytu) možnému kupujícímu před uzavřením smluv týkajících se koupě. Jedná se o:

 • Rodinné domy zapsané na listu vlastnictví jako objekty k bydlení nad 50 m²
 • Komerční a administrativní budovy
 • Bytové celky nad 50 m² (do roku 2016 lze nahradit předložením tří faktur za roční vyúčtování energií za jednotku, ale zákazník přesto může vyžadovat i průkaz, který může být vystaven konkrétně na jednu bytovou jednotku, nebo jednotný pro celý bytový dům a používán všemi majiteli)

2.    Při pronájmu celé budovy možnému nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy

 • Objektu určeného k bydlení - ucelená část budovy (rozloha větší než 50 m2)
 • Komerční budovy, administrativní budovy (celé budovy, které se pronajímají jako např. obchodní prostory, kanceláře)
 • Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 500 m2 (od 1. 7. 2013)
 • Platnost průkazu ENB je 10 let, pokud budova nepošla renovaci více než 25% obálky. Nový vlastník nemovitosti má právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu či dodání faktur za energie až tři roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.
 • PENB zatím není potřeba u:
 • převodu vlastnictví darem, dědictvím, rozdělení společného vlastnictví manželů, převodu z družstevního vlastnictví na osobní
 • budov dočasných s plánovanou dobou životnosti do 2 let
 • budov obytných, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce (chaty, chalupy)
 • provozoven a neobytných zemědělských budov
 • budovy samostatně stojících o celkové podlahové ploše menší než 50 m² (chatky, altány, sruby)
 • budov s občasným užíváním, zejména pro náboženské činnosti (kostely, mešity, chrámy)
 • budov obsahující vnitřní technologické zdroje tepla
 • výrobních budov v průmyslových areálech
 • nízkou roční spotřebou energie na vytápění
 • budov experimentálních

Pozor:

Řada lidí si nechala do listu vlastnictví zapsat chalupy a chaty jako místo vhodné pro trvalé užívání. Dělo se tak zejména kvůli dani z nemovitosti, která je v takovém případě nižší než pro rekreační objekty. Pokud se majitel takového objektu rozhodne chatu prodat, musí nechat vystavit energetický průkaz!

Cena a zpracování:

Ceny za zpracování průkazu PENB se pohybují dle velikosti nemovitosti od 2.500 Kč (novostavby) až po 9.000 Kč (činžovní domy, kancelářské budovy). Zpracování se pohybuje od 3 do 7 dnů a od rychlosti se cena také odvíjí.

Zákonné pokuty:

 • Jestliže vlastník bytové jednotky či objektu nedoloží energetický průkaz ke kupní smlouvě, vystavuje se nebezpečí pokuty v rozsahu 50 až 100 tisíc korun.
 • Podle vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu nebudou sankce do konce března 2013 uplatňovány, ale povinnost přiložit průkaz ke smlouvě trvá!
 • Jakékoli pokusy o dosažení lepších hodnot díky nekalým praktikám mohou vést ke zpochybnění kvality štítku u soudu a prodej nemovitosti se snadno změní v noční můru.
 • Pokud nebude ke smlouvě dodán a zjistí to Státní energetická inspekce, bude pokutován původní majitel, nikoli zprostředkovatel, ani nový majitel.

Nebytové prostory v rámci bytových budov:

Záleží na tom, kde je objekt situován, jak je vytápěn a jak v něm jsou udělané tepelné izolace. Například v klasické panelákové kočárkárně předělané na kosmetické studio není žádná tepelná izolace mezi obchodem a byty a ani není odděleno vytápění - zde bude objekt pravděpodobně považován za jeden celek a počítá se do celkové energeticky vztažné plochy.

Změny po roce 2016:

 • Postupně se budou přidávat skupiny nemovitostí, u kterých bude průkaz vyžadovat a po roce 2016 se plánuje, že bude průkaz povinný pro všechny nemovitosti.  
 • Nebude již dostatečné předložit faktury za energie. Družstvo tak bude jako vlastník mít za povinnost zajistit průkazy pro všechny byty.
 • Povinnost zpracovat PENB na bytový dům bude nejen při jeho prodeji nebo jeho části, ale také z jeho samotné podstaty. Vznikne povinnost postupného doplňování PENB následovně:     
 • domy s plochou větší než 1500 m² do 1.1.2015
 • domy s plochou větší než 1000 m² do 1.1.2017
 • domy s plochou menší než 1000 m² do 1.1.2019

 

nahorunahoru

Máte dotaz?

info@happyhouserentals.com
+420 224 947 623
+420 774 480 450 (9 - 18 hod)
+420 775 666 345 (po 18 hod)

Happy House Rentals s.r.o.
Uruguayská 78/12 (roh Americké ulice)
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Provoz recepce
Po - Čt: 9 - 18
Pá:        9 - 16 
(nebo kdykoliv dle domluvy)

RK ČR
Happy House Rentals je členem Realitn​í komory České republiky.
Naše kancelář má pojištění profesní odpovědnosti za škodu.


Krátkodobé pronájmy